Course Backbone.JS קורס: !תודה שמילאת את הטופס

!תודה שמילאת את הטופס


בטח רצית לדעת מה מחיר הקורס... הסיבה שלא פירסמנו את זה ישירות באתר זה בגלל שזה קצת מורכב ורצינו לתת לך הזמנות להתעניין בקורס לפני שהתימחור מבלבל אותך.

בקיצור...  המחיר של הקורס הינו בין 2,500 - 1,200 ש"ח כולל מע"מ. והוא יקבע לפי מספר המשתתפים הסופי. יש מקום ל7 - 20 משתתפים. אם הקורס יפתח עם 7 משתתפים המחיר יהיה 2,500 ש"ח ואם ירשמו 14 המחיר יהיה 1,800 ש"ח לבן אדם ואם ירשמו 20 אז כל אחד ישלם 1,200 ש"ח.

המערכת הזו פותחה על מנת שמחירים של מכירות קבוצתיות כמו קורסים יהיו יותר הוגנים כלפי הצרכן ולתת למוכר יותר גמישות בתימחור שלו במידה ויש הרבה מכירות.

שתפו את המכירה עם כולם וביחד נוריד את המחיר!